Opvius Diensten Top 3

Opvius begeleidt medewerkers en werkgevers op het pad naar duurzame arbeidsmobiliteit. 

Als het goed gaat, maar ook als medewerkers onverhoopt vastlopen of uitvallen. Onze diensten Top 3 bestaat uit het Onafhankelijk persoonlijk coach en bedrijfsadviseur zijn van bedrijven, Outplacement & Van Werk Naar Werk en begeleiding bij 1e, 2e en 3e spoor re-integratietrajecten. 

Onafhankelijk gesprekspartner voor werkvloer en directie

Onderzoek toont aan dat veel werknemers niet op de juiste plek of bij het juiste bedrijf werkzaam zijn en dat maar een beperkt deel van de werknemers dit eerlijk durft aan te geven bij directie over HR-afdeling. De drempel blijkt dan toch te hoog. Opvius kan in de rol van adviseur of interim professional een belangrijke schakel zijn tussen werkvloer en directie. Door mensen zoveel mogelijk in hun natuurlijke kracht te zetten en daarmee de verbinding te maken met ambities en doelstellingen van de organisatie. De filosofie en methodiek die we voor deze transities gebruiken is onder andere de HBM-Act filosofie. Onze professionals zijn geaccrediteerd en zijn in staat zijn om toegevoegde waarde te leveren in alle lagen van de organisatie. Daarnaast werken we vaak met een integrale organisatiescan die inzicht geeft waar een organisatie nu staat en waar die organisatie naar toe wil groeien. De uitkomst van deze scan levert bruikbare adviezen op en stelt ons in staat om op basis van prioriteiten planmatig aan de slag te gaan. De onafhankelijke rol die wij hebben zorgt er ook voor dat we de eerlijke feedback delen met personeel en met directie. Dat is niet altijd fijn of leuk voor de betrokkenen om terug te krijgen, maar wel noodzakelijk om te doen. Voordelen voor onze klanten zijn onder andere dat we een strategische partner zijn op het gebied van arbeidsmobiliteit, wij aantoonbaar meer rendement met en door het personeel bewerkstelligen en passende oplossingen bieden voor problemen op individueel, op team- en op organisatieniveau. Onze werkwijze gaat daarbij altijd gepaard met een onderzoek naar loonkostenvoordelen en halen wij geld voor u terug bij de belastingdienst, UWV en gemeenten. Het geld dat we terughalen is meteen een investeringsbudget voor u om te investeren in Opvius als arbeidsmobiliteitspartner. Dat klinkt logisch toch?    

Re-integratietrajecten 1e, 2e en 3e spoor

Bij de re-integratie van een zieke werknemer staat terugkeer in de eigen organisatie voorop. Dit wordt re-integratie 1e spoor genoemd en start op het moment van ziekmelding. Voor de re-integratie wordt vaak een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Hierin wordt onderzocht of er voor de werknemer een passende functie bij u als huidige werkgever mogelijk is. Dit kan de huidige functie of een andere beschikbare en passende functie zijn. Wij adviseren dit onderzoek al veel eerder te doen dan pas aan het einde van het eerste ziektejaar. Hoe sneller inzicht komt in wat iemand nog wel kan, hoe eerder een 2e spoortraject kan worden ingezet. Omdat wij het arbeidsdeskundig onderzoek hebben verricht, kunnen wij naadloos en beter onderbouwd een adequaat re-integratieplan opstellen. Wij kennen immers uw medewerker, de belastbaarheid en de mogelijkheden al. Voor uw medewerker is dit ook veel minder belastend, omdat deze niet hoeft te herhalen wat al eerder is gevraagd of onderzocht. Blijkt dat 1e spoor re-integratie niet mogelijk is, dan wordt gestart met re-integratie 2e spoor. Opvius gaat dan samen met de werknemer op zoek naar een passende werkplek bij een andere werkgever. Een werkplek die aansluit bij de interesses, kwaliteiten, competenties en kracht van de medewerker.

Re-integratie 3e spoor wordt ingezet voor werknemers die niet meer in dienst zijn, terwijl de werkgever nog wel de re-integratieplicht heeft en de kosten van de ZW- of WGA-uitkering draagt (direct als hij eigenrisicodrager is of indirect als hij bij het UWV is verzekerd en premie betaald voor de Werkhervattingskas). Ook hierin begeleidt Opvius, wat voor u als werkgever een flinke kostenbesparing kan opleveren en voor de werknemer tot werk en hogere inkomsten kan leiden. En goed om te weten: Opvius plaatst 4 keer meer dan het gemiddelde. Dit levert enorm veel voordeel op voor de mens achter het verzuim en de kosten.

Outplacement of Van Werk Naar Werk

Kan uw medewerker niet meer bij u aan de slag, dan helpt Opvius met het zoeken naar een nieuwe werkgever. Dat kan via een Outplacement- of Van Werk Naar Werk-traject. Is iemand niet voldoende in staat om op eigen kracht een nieuwe werkgever te vinden, dan is het Van Werk Naar Werk-traject een goede oplossing. Wij bieden begeleiding en ondersteuning en coachen activerend. Wanneer de medewerker voldoende zelfredzaam is, dan is Outplacement passender. Naast onze persoonlijke begeleiding worden hier meer digitale vormen ingezet. Kan uw medewerker bij een andere werkgever starten, dan begeleidt Opvius de overstap en begeleiden we de medewerker om terug- en uitval te voorkomen. 

Opvius maakt preventief, proactief en preventief werk van werkgeluk

Zullen we afspreken?

Meer werkgeluk begint bij een goed gesprek. Bij jou op kantoor of bij ons. Zullen we afspreken? We vertellen je graag meer over onze kijk op duurzame arbeidsmobiliteit. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Dat vinden wij wel zo vanzelfsprekend.

Plan een afspraak

Vertel ons meer

Vul je gegevens in en vertel kort waarover je met ons in gesprek wilt. Vermeld ook hoe we het beste contact met je op kunnen nemen. Hopelijk tot spoedig ziens!

Plan een afspraak

Vertel ons meer

Vul je gegevens in en vertel kort waarover je met ons in gesprek wilt. Vermeld ook hoe we het beste contact met je op kunnen nemen. Hopelijk tot spoedig ziens!

opvius-logo

Opvius maakt werk van werkgeluk.
Preventief, proactief en effectief.
Dat vinden wij heel vanzelfsprekend.

Contact

Verlengde Velmolen 32
5406 NT  Uden
Nederland

Blijf op de hoogte..